dôležité školenia zaznamenáme

NESTIHLI STE SVOJE ŠKOLENIE?

Myslíme aj na túto možnosť.

Niektoré z nich sme pre Vás pripravili v elektronickej podobe.
Vyberte si!

UKÁŽKAPONUKA

Adresa

OTIDEA s.r.o
Astrová 2/A
821 01 Bratislava

IČO : 47 139 200
IČ DPH : SK 2023761311

Kontakty

mail : vzdelavanie@otidea.sk
            info@otidea.sk
mobil : +421 914 124 580
              +421 911 124 142

čo je náš cieľ

chceme odovzdávať kvalitné informácie formou školení, ľudom, ktorí to naozaj potrebujú. Oslovujeme len odborníkov vo svojom odbore a snažíme sa nezanedbať žiadnu maličkosť.
Spoľahnite sa na nás. 

Ing. Adriana Matúšová

konateľka a majiteľka , OTIDEA s.r.o

Naši lektori

konateľ spoločnosti E&L Consulting, s.r.o., externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o., špecializuje sa na poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, konzultácie pre záujemcov a uchádzačov vo verejnom obstarávaní, na realizáciu procesov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, kde v rámci predmetu „Verejné rozpočty“ realizuje prednášky na tému verejného obstarávania z pohľadu praxe. Členka autorského kolektívu pre prípravu novej učebnice NHF „Rozpočtová teória, politika a prax“ kde spracovala tému „Verejné obstarávanie“. 

Ing. Hilda Regulová Gajdošová

je spoluvlastníkom spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o., ktorá vydáva časopis VO v kocke, externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o. Verejnému obstarávaniu sa venuje niekoľko rokov. Pracoval na najväčších dopravných projektoch z fondov EÚ, ktoré sa realizovali v Hlavnom meste SR Bratislave. V súčasnosti sa venuje projektovému riadeniu investičných projektov.

Mgr. Martin Garaj, PhD.

je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s.r.o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní, externý lektor spoločnosti OTIDEA, s.r.o.  V minulosti pracoval na Odbore kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ale aj ako audítor pre rôzne riadiace orgány kontroloval eurofondové VO. V súčasnosti radí organizáciám, realizuje súťaže na kľúč, avšak pomáha i záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk. Vo svojej pracovnej histórii pracoval 7 rokov pre jedného z najväčších dodávateľov palív a palivových kariet na Slovensku.

JUDr. Martin Boržík, LL. M

ukážka videoškolenia