Dodávatelia – JED a ďaľšie možnosti preukazovania podmienok účasti podrobne

160.00 EUR

Ak chcete vo Vasej spoločnosti daľej prezentovať toto video, je pre Vás ideálne zakúpenie multilicencie.
Ak chcete iba jednu licenciu nie je potrebná táto verzia uvedeného produktu zakúpte si len jednu.
V súvisiacich produktoch nájdete individuálnu licenciu

 

Popis

Dĺžka školenia : 4:47 hod

Ako preukazovať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní za uchádzačov, iné osoby a subdodávateľov a načo si treba dať pri príprave ponuky pozor. Znova a znova – JED v praxi ako ho vyplniť a predložiť – podrobne. Konflikt záujmov je neprípustný – jeho identifikácia počas celého procesu verejného obstarávania. Pozor – verejní obstarávatelia odhaľujú koordinované správanie vo verejnom obstarávaní (sú povinní sa tomu venovať). „Právo patrí bdelým“ – ochrana Vašich záujmov v procesoch verejného obstarávania. Proti schránkový zákon !

  • Prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania s dôrazom na zmeny zákona od 1.11. a súvisiacich predpisov vo vzťahu k danej téme
  • Príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k preukazovaniu splnenia podmienok účasti, samoočisťovací mechanizmus, najnovšie poznatky z praxe, problematické oblasti a riešenia.
  • Formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, práva a povinnosti z toho vyplývajúce, čomu sa treba vyhnúť.
  • JED – podrobne.
  • Aktualizácia dokladov v zozname hospodárskych subjektov.
  • Konflikt záujmov a jeho identifikácia, predbežné trhové konzultácie, etické zásady vo verejnom obstarávaní.
  • Dohody narúšajúce čestnú hospodársku súťaž, ich formy a odhaľovanie – povinnosti a postupy verejných obstarávateľov – dopady na uchádzačov a ich obchodných partnerov.
  • Register partnerov verejného sektora (Proti schránkový zákon) – najdôležitejšie ustanovenia a vzťah k zákonu o verejnom obstarávaní.
  • Vaše problémy a otázky.