Dodávatelia – zákazky cez EVO

40.00 EUR

Ak chcete tento produk iba pre svoje vzdelávanie, zakúpte si iba jednu licenciu. Možete však obstarať aj viac, každa nová licencia musí byť na samostatného užívateľa.
Ak chcete vo Vasej spoločnosti urobiť prezentáciu videoškolenia, je pre Vás ideálne zakúpenie multilicencie.

V súvisiacich produktoch nájdete multilicenciu.

Popis

Dĺžka školenia : 4:30 hod.

Od 18.10.2018 obstarávame už len elektronicky. Aký dosah má na aplikáciu ustanovení zákona elektronické zadávanie zákazky? Preberieme si postup zadávania zákazky v elektronickom svete a odlišnosti od písomnej podoby – zverejnenie súťažných podkladov v EVO, komunikácia cez EVO, pokyny pre uchádzačov pre prípravu a predloženie elektronickej ponuky, JED len elektronicky cez aplikáciu, podpisová politika pre elektronické dokumenty (originalita dokumentov a právna záväznosť), doklady doteraz obvykle požadované  v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená kópia – ich elektronická podoba, banková záruka v elektronickej verzii, vyhodnotenie ponúk elektronicky. Lehoty v elektronickom svete. Čo so zákazkami s nízkou hodnotou? Týka sa povinná elektronizácia aj revíznych postupov?

  • Príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, jednotlivé inštitúty a ich aplikácia vo vzťahu k elektronickým postupom.
  • Proces verejného obstarávania, komunikácia, dokumenty, doklady, lehoty, príprava ponúk, preukazovanie splnenia podmienok účasti elektronicky, vyhodnocovanie elektronických ponúk.
  • Právne súvislosti elektronického verejného obstarávania.
  • Revízne postupy.
  • Praktická ukážka zadávania zákazky v EVO
  • Vaše otázky

Možno by sa Vám páčilo…